Breda en de Abdij van Thorn

Presentatie: Pieter Smits
Datum: donderdag 14 november 2019
Tijd: 19.30 - 22.00 uur
Locatie: Scc De Poelewei, Mgr. De Vetstraat 2, Breda

thorn

Ieder jaar in de maand februari publiceren B en W van Breda de zogeheten 'Thoornse Marktprijs der Rogge', een merkwaardige publicatie. Veel Bredanaars hebben geen idee wat er met deze anachronistische mededeling aan de hand is. Bovendien interesseert het waarschijnlijk weinig mensen wat de marktprijs der rogge is. Als dan de publicatie ook nog vermeldt dat de prijs is vastgesteld per oude Bredase Veertel, is de belangstelling al gauw verdwenen.

Een ander wat raadselachtig iets is de straatnaamgeving in de Bredase wijk Nieuw Wolfslaar tussen IJpelaar en Bavel. We zien dat de zijstraten van de Thoornseweg namen dragen als: Guda van Rennenberg, Prinses van Polen, Gravin van Stauffen, enz. De oplossing van deze raadsels, de achtergronden en de relatie tussen Breda en het Limburgse plaatsje Thorn komen uitvoerig aan de orde tijdens deze presentatie.

Link met de Nassaus
Onder de vele kloosters die in de Middeleeuwen ontstonden, behoort een vrouwenklooster in het Limburgse stadje Thorn. Het bijzondere van dit klooster was niet zozeer gelegen in het feit dat het door vrouwen werd bewoond, maar in de manier waarop zij hun roeping vervulden. Behalve op het ontstaan van het klooster in de 10e eeuw, zal worden ingegaan op het verband met de stad Breda en de link met de Nassaus. Ook in onze regio is de invloed van deze Abdij duidelijk aanwezig. Zo wordt het Basiliekplein in Oosterhout gesierd door het kunstwerk van een beeldengroep waaronder een beeltenis van de Abdis van Thorn; bovendien kent Oosterhout een 'Abdis van Thornstraat'.

Ontstaan kloosterordes
Tijdens de voordracht zal in beelden het restant van het eens zo machtige en indrukwekkende klooster worden getoond. Spreker van deze avond is oud-docent Duits, maar evenzeer geïnteresseerd in geschiedenis. Hij heeft zich verdiept in deze materie en zal de presentatie beginnen met een korte inleiding op het ontstaan van het kloosterleven en de daaruit voortvloeiende kloosterordes.