Algemene Ledenvergadering 2018

Datum: zaterdag 21 april 2018
Tijd: 10.00 - 11.30 uur
Locatie: Benedenzaal Zalencentrum De Dorpsherberg,
Willem Alexanderplein 4, 4847 AL Teteringen
Aansluitend de voordracht

Teteringen in de loop der Eeuwen

Presentatie: dhr. Jos Verdaasdonk
Tijd: 11.30 - 12.30 uur

Een welvarend dorp; zo werd Teteringen al in 1897 omschreven in 'Breda en Omstreken in Woord en Beeld'. De gemeente Teteringen was 'zeer uitgebreid en hare grenzen boren soms op de grilligste wijze door die van naburige gemeenten heen, zelfs ligt nog een stukje van Teteringen binnen de Bredasche singels'. Vanaf 1867 was Breda geen vestingstad meer en kon industrie en stedelijke bebouwing op de voormalige vestinggronden en omgeving worden gevestigd.

En zo kon het gebeuren dat een strook industrieterrein op Teterings grondgebied lag. zwaan_teteringen+tekstBewoners aan de Baronielaan, Zandberg en Teteringsedijk woonden toen op Teterings grondgebied, een groot gebied dat zelfs tot Ginneken reikte zodat ook de Ginnekenweg bij Teteringen behoorde. Enkele grenspalen getuigen nog van de omvang van Teteringen eertijds. Het dorp had in 1927 liefst 9000 inwoners en vijf kerken. Breda moest uitbreiden en annexeerde in de daarop volgende jaren grote delen van het kerkdorp. Teteringen kende herindelingen in 1927, 1942 en 1961. Na de laatste annexatie in 1997 behoort Teteringen geheel tot de gemeente Breda.

Regiovervoer
Eind 18e eeuw had Teteringen ca. 1000 inwoners die voornamelijk leefden van landbouw en veeteelt. Het oorspronkelijke kerkdorp bezit veel monumenten zoals de fraaie Willibrorduskerk uit 1927, de voormalige pastorie uit 1843, enkele landgoederen, twee veldkapellen en diverse historische (langgevel)boerderijen al dan niet met Vlaamse schuur en/of bakhuis. De Zuider Stoomtramweg Maatschappij onderhield vanaf 1880 een tramverbinding tussen Breda en Oosterhout: de tweede tramlijn in Nederland. In Teteringen was een halteplaats: men kon in- en uitstappen bij het tramstation Café De Zwaan. Maar de tijden zijn veranderd. Van agrarisch dorp is Teteringen in de laatste decennia uitgegroeid tot een forensendorp. De voordracht van de geschiedenis van Teteringen wordt met beeldprojectie ondersteund.