Excursie naar Hemiksem en Sint-Niklaas (B)

Datum: zaterdag 20 mei 2017
Tijd: 08.30 - 19.00 uur
Vertreklocatie: Schoolakkerplein, Breda

Door de cisterciënzer monniken werd in 1244 met de bouw van de Sint Bernardus abdij, Hemiksem begonnen. De abdij, die in de middeleeuwen één van de rijkste abdijen van West-Europa was, kende een bewogen maar rijke geschiedenis. De Franse Revolutie hief de orde op, de kerk van de abdij werd afgebroken en in 1836 verlieten de religieuzen Hemiksem definitief.
Het gebouw werd vanaf die tijd voor diverse doelen gebruikt: vanaf 1811 als maritiem hospitaal, vanaf 1821 als gevangenis, vanaf 1867 als militair depot en vlak na de Tweede Wereldoorlog als interneringskamp voor collaborateurs. Van 1948 tot 1977 werd het complex opnieuw door het leger gebruikt. Sinds 1977 stond het leeg en werd in 1988 door de gemeente aangekocht. Na een restauratie van de west- en oostvleugel bevinden er zich nu een administratief centrum en serviceflats. In de noordvleugel bevindt zich o.a. het heemkundig museum en het Gilliot & Roelants Tegelmuseum.

Sint-Niklaas 800 jaar stad
Sint-Niklaas kende reeds bewoningsactiviteit voor de Romeinse tijd. De geschiedenis van Sint-Niklaas begint pas in 1217, wanneer de bisschop van Doornik, een kerk opricht voor de heilige Nicolaas van Myra. De 17e eeuw was een periodest-niklaas van economische groei. Vooral vlas en wol zorgden voor economische successen. Nadat in 1764 de eerste industriële katoenweverij begon te werken, maakte Sint-Niklaas een intensieve ontwikkeling van de textielproductie door. In 1803 bevorderde Napoleon Bonaparte Sint-Niklaas tot stad op grond van het inwoneraantal (circa 11.000). Vanaf 1850 vond een grootscheepse stadsuitbreiding plaats. Zo werden o.a. het stadhuis (1841-1844), de Onze-Lieve Vrouwekerk (1841-1844) gebouwd, als ook de talrijke statige burgerhuizen op het westelijk gedeelte van het marktplein. Het stadhuis brandde in 1874 af en werd vervangen door een stijlvol neogotisch gebouw met een belforttoren (1876-1878). Dit statige gebouw met beiaard bekroont de Grote Markt. Vóór het stadhuis waakt Sinterklaas, de patroonheilige van de stad. Het interieur is sober, maar toch plechtig en beslist een bezoek waard. Nog altijd zijn ook de gevels in Sint-Niklaas getuigen van de geschiedenis van de stad. Omdat Sint-Niklaas zoveel meer is dan de grootste markt van België, loont het erg de moeite de stad echt te leren kennen door de historische route te volgen onder leiding van een stadsgids.

Programma
08.30 Vertrek vanaf het Schoolakkerplein in Breda
09.30 Aankomst bij de Sint Bernardus abdij in Hemiksem, aansluitend koffie en gebak
10.30 - 13.00 Bezoek aan de abdij. Rondgang in het Heemkundig kring museum, het Gilliot & Roelants Tegelmuseum en een historische rondgang met gidsen
13.00 - 14.00 Warme lunch in de abdij
14.00 - 15.00 Vervoer naar Sint-Niklaas
15.00 - 16.30 Historische wandeling en bezoek stadhuis
16.30 - 18.00 Vrije tijd voor een terrasje, om te winkelen of wat u maar wilt
18.00 Vertrek naar Breda
19.00 Aankomst in Breda

Aanmelding
Op het moment dat u dit leest, is deze excursie volgeboekt en is inschrijven dus niet meer mogelijk.