Algemene Ledenvergadering 2017

Datum: zaterdag 29 april 2017
Tijd: 10.00 - 11.30 uur
Locatie: Gemeenschapshuis De Zandberg, Zandberglaan 54/bis, Breda
aansluitend presentatie

De Sacramentskerk

opkomst en ondergang van het Rijke Roomse Leven

Presentatie: drs. Jan Brouwers
Tijd: 11.30 - 12.30 uur

Tijdens de eerste decennia van de twintigste eeuw probeerde de rooms katholieke kerk koortsachtig de groei van de steden bij te houden. Bij de kerken die toen in Breda verrezen, behoorde ook de Sacramentskerk die gebouwd werd in de nieuwe villawijk aan de Zandberglaan. De Bredase bisschop mgr. P. Hopmans benoemde A.J.A. van Meel tot bouwpastoor; bovendien werd hij benoemd tot voorzitter van de Eucharistische Kruistocht die tot doel had de strijd aan te gaan tegen de toenemende ongodsdienstigheid.

In Nederland was de E.K. geïntroduceerd en gepromoot door mgr. F.B.J. Frencken. In het kader van de doelstellingen van de E.K. werkte hij, samen met Van Meel, aan een plan om voor dit kerkgebouw de Altijddurende Aanbidding van het Heilig Sacrament sacramentskerk te realiseren. Dit laatste bleek alleen mogelijk met behulp van religieuzen, zodat naast de kerk een klooster voor de zusters Benedictinessen gebouwd moest worden. Hoewel men kampte met veel (o.a. financiële) tegenslagen werd e.e.a. gerealiseerd en werd de kerk in 1926 gewijd. In die tijd vond men dat een parochie pas compleet is wanneer bij de kerk ook scholen en ontspanningsruimten werden gebouwd. En zo verschenen in de directe omgeving van de kerk een pastorie, de Sacramentsschool voor jongens, de Claraschool voor meisjes, een kleuterschool, een klooster voor de onderwijszusters Franciscanessen en parochiehuis Christo Regi. Dit huis bood o.m. onderdak en faciliteiten voor toneel, gymnastiek- /turnvereniging Durfal, gidsen, verkenners en repetitieruimte voor het Sacramentskoor.

Het ziekentriduüm
Vanaf 1930 organiseerde pastoor van Meel en zijn opvolgers het bekende, jaarlijks terugkerende, ziekentriduüm in en om deze kerk voor (bedlegerige) zieken waarbij het accent lag op liturgie en ontspanning. De Sacramentskerk was enerzijds een doodgewone parochiekerk, anderzijds het spirituele centrum van het bisdom Breda. In deze lezing wordt ingegaan op deze speciale positie van de kerk in het kader van de recente religieuze geschiedenis van de stad Breda: eens een rooms bolwerk dat net zo hard is ontkerkelijkt als de rest van de samenleving.