Inhoud ENGELBRECHT VAN NASSAU, Bevrijdings- en herdenkingsuitgave.
Jaargang 39, oktober 2019 - bladzijden 1 t/m 104

Van de voorzitter - Jac. A.M. Snijders
Deel 1 Van inval tot bevrijding - Jacques Heeren en Kees de Jong
Bredase herinneringen - Anton Rattink
Deel 2 Verzet en collaboratie - Jacques Heeren en Kees de Jong
Gesneuveld, ver weg van het vaderland - Hajé Wessels
Deel 3 Nederlands Oost Indië - Jacques Heeren en Kees de Jong
Deel 4 De Indonesische onafhankelijkheids oorlog - Jacques Heeren en Kees de Jong
De Vlucht - Hans Talboom
Deel 5 Omgekomen op zee of in de lucht - Jacques Heeren en Kees de Jong
De "Poolse"tank - Jan Blokland
Deel 6 Bronnen Brabantse/Bredase gesneuvelden
Recent verschenen - Ben Jansen