Stadswandeling 'Op de Haagdijk'

Gidsen: Evert Klomp en Jan Joosen
Datum: woensdag 6 juni 2018
Tijd: 19.00 - 21.30 uur
Startpunt wandeling: Hoek Markendaalseweg - Haagdijk, Breda

De Gampel- en Donkvaart zijn twee voormalige waterlopen in Breda. Daartussen slingert de Haagdijk, een van de oudste straten van Breda en één van de drie inlopers of einden van de historische binnenstad. De straat kende diverse markante panden zoals het Oude Mannen Gasthuis, de Markendaalse Kerk en de beeldbepalende 150 m lange gevel van het R.K. Gasthuis. Het was een levendige straat met veel bewoonde gangen en steegjes. In de 19e eeuw werd het een winkelstraat met bruine café's en vooral veel speciaalzaken.

De Haagdijk was ook de straat van de laatste grote stadsbrand in 1603 toen een groot deel van de panden in de as werd gelegd. Korte tijd daarna werd de straat weer opgebouwd. Hiervan getuigen twee goed geconserveerde 17e eeuwse panden: 'De Sevensterre' nr. 74 en 76 en 'De Wildeman' nr. 78. In de muurankers van De Wildeman kan men het bouwjaar 1613 aflezen: tien jaar na de stadsbrand. De Hollandse Renaissance heeft de gevels van deze fraaiepanden duidelijk beïnvloed, getuige de sierankers, kruiskozijnen en het speelse metselwerk.haagdijk+tekst

Uithangtekens
Ver voor de tijd dat huisnummers werden ingevoerd had elk pand in de straat een naam. De ondernemers van de Haagdijk, die vaak zelf bij hun bedrijf woonden, wilden iets doen met de oude namen van de diverse panden. Na onderzoek heeft men veel oude namen teruggevonden. De 'Ondernemersvereniging de Haagdijken' heeft rond het jaar 2000 en in samenwerking met twee Bredase kunstenaars besloten om unieke metalen uithangtekens aan de gevels van circa 28 panden te bevestigen … tientallen verschillende uithangborden met elk hun eigen verhaal. De verhalen achter deze borden zijn interessant en zijn voor Erfgoedvereniging Engelbrecht van Nassau mede aanleiding om, exclusief voor leden van de vereniging, een stadswandeling te organiseren

Bakkerij
Einde Haagdijk ligt rechts de Schorsmolenstraat met het voormalig klooster van de Minderbroeders Kapucijnen. Daar brengen we een bezoek aan de 'verborgen' kloostertuin met Lourdesgrot en zien we de binnenkant van de lange muur. Hier wordt gepauzeerd onder het genot van koffie/thee met appeltaart. In één van de voormalige werkhuisjes van Het Klooster is thans een heuse bakkerij voor appeltaart gevestigd. Daar, waar de paters vroeger hun brood bakten, wordt nu de lekkerste appeltaart van Breda gebakken. Tijdens een korte presentatie krijgen de deelnemers een toelichting over de plannen met het voormalig klooster. Via de poort in de kloostermuur aan de Nijverheidssingel wordt de wandeling voortgezet naar de onlangs opgeknapte Haagpoortbrug met de vier sculpturen van Theo van Reijn die een 'Welkom' en 'Afscheid' voor passanten uitbeelden. De gidsen begeleiden het gezelschap vervolgens via Nieuwe Haagdijk, Haagdijk en de daar achterliggende hofjes, gangen en stegen terug naar het verzamelpunt waar de stadswandeling eindigt. Deelname aan deze bijzondere ledenactiviteit, inclusief koffie/thee en appelgebak, bedraagt slechts € 4,00 en wordt bij aanvang van de wandeling voldaan aan de gidsen.