De Grote Toren van Breda

Presentatie: Jan Korebrits
Datum: donderdag 17 januari 2019
Tijd: 19.30 - 22.00 uur
Locatie: Scc De Poelewei, Mgr. de Vetstraat 2, Breda

Het was een gigantische onderneming: vanaf 1468 werd ruim veertig jaar continu gewerkt aan de bouw van de toren. In 1509 was de toren 'volmaeckt', aldus de Bredase geschiedschrijver Thomas Ernst van Goor. In 1968, een half millennium nadat de eerste steen door drossaard Andries van Nispen werd gelegd, werd de (tweede) restauratie van de toren voltooid. Na de voltooiing bestond de toren in 2009 dus 500 jaar: Breda vierde dit feit uitgebreid met de z.g. Torenfeesten en de uitgave van het boek '500 jaar Toren'.

grote_torenHiermee hielden de activiteiten rond de Grote Toren niet op. Regelmatig beklimmen belangstellenden, onder leiding van een stadsgids van Gilde De Baronie, de Bredase Grote Toren. Jacques Maassen, de vorige stadsbeiaardier, was een enthousiast pleitbezorger van dit bouwwerk. Eind 2008 vroeg hij Jan Korebrits, stadsgids van voormeld gilde, om deel uit te maken van het 'Actiecomité Toren 500 jaar'. De samenwerking tussen beide heren resulteerde in o.m. de zogenaamde 'Beiaardwandeling'. Dit werd ook één van de activiteiten van deze erfgoedvereniging: op 13 oktober 2009 wandelden de deelnemers naar een aantal luisterpunten waar zij mochten raden welk muziekstukje door de beiaardier, die hoog boven Breda in zijn beiaardcabine zat, werd gespeeld.

'Op de Hoogte'
Verder verzorgde Jan Korebrits in Het Stadsblad in de aanloop naar de torenfeesten een serie van 13 wekelijkse artikeltjes, met de titel 'Op de Hoogte', informatie over de Bredase Grote Toren. Dit monument is zo'n belangrijk beeldmerk van Breda en de informatie erover zo interessant dat het, ook na het Torenjaar 2009, nog steeds de moeite waard blijkt om het verhaal van dit prachtige historische bouwwerk te vertellen. Uiteraard inclusief de meest recente ontwikkelingen.

Het toren-uurwerk
Samen met Jacques Maassen bezocht de spreker Klokkengieterij 'Eijsbouts' in Asten, omdat daar het historisch toren-uurwerk uit 1695 (Pieter van Roy, Gent) werd omgebouwd tot demonstratie-uurwerk. De presentatie omvat: Torens in het algemeen, de bouwgeschiedenis van de Bredase toren, vergelijking van het 'Bredase beeldmerk bij uitstek' met andere torens, de praktische en symbolische functies van de toren door de eeuwen heen, gevolgd door een virtuele torenbeklimming met een plaatje en een praatje langs alle verdiepingen van het gebouw, van de basis tot het haantje.