Excursie naar Gouda

Datum: zaterdag 18 mei 2019
Tijd: 08.00 - 18.30 uur

GOUDA is ontstaan in de elfde eeuw bij de monding van de Gouwe in de Hollandse IJssel. De stad profiteerde van de drukke binnenvaart tussen Vlaanderen en Holland en werd mede daardoor een belangrijk handels-en nijverheidscentrum. Lakennijverheid, plateel en pijpen werden geëxporteerd, waardoor internationale bekendheid ontstond. Denk ook aan de 'stroopwafels' en natuurlijk de kaas 'Goudse Volvet'.gouda

Zowel binnen als buiten het centrum ligt een netwerk aan sluizen. Op het traject dat het water door de binnenstad tussen de Hollandse IJssel en de Gouwe aflegt, ligt zelfs de langste schutsluis van Europa. In de binnenstad is nog altijd een groot aantal historische en monumentale gebouwen te vinden, waarvan het Stadhuis uit de 15e eeuw en de 123 meter lange Sint Janskerk met zijn 80 meter hoge toren waarschijnlijk de beroemdste zijn. De kerk heeft prachtige gebrandschilderde ramen en hij behoort tot de top 100 van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.

Programma
08.00 uur Vertrek vanaf het Schoolakkerplein, Breda.
09.30 uur Aankomst in Gouda voor koffie met gebak bij 'Gewoon Gouds', Markt.
10.30 uur Vrije wandeling bijvoorbeeld op de zaterdagse weekmarkt.
11.45 uur Warme lunch op de Markt bij 'Gewoon Gouds'.
13.15 uur Ca. 8 minuten lopen naar de opstapplaats Oosthaven voor een grachtentocht met twee boten.
13.30 uur Start rondvaart; na de rondvaart staan de stadsgidsen ons op te wachten.
15.00 uur Wandeling o.l.v. de stadsgidsen (1 à 1.15 uur).
17.00 uur Vertrek naar Breda.

Aanmelding
Leden van de erfgoedvereniging kunnen zich aanmelden door € 55,00 per persoon over te maken op bankrekening NL41 RABO 0115 2687 82 t.n.v. Erfgoedvereniging Engelbrecht van Nassau. Elk lid mag één introducé meenemen. Het maximum aantal deelnemers is 49; zijn er meer aanmeldingen en bent u boventallig, dan krijgt u hiervan bericht en ontvangt u uw geld terug. Vermeld bij aanmelding uw naam, postcode en huisnummer; bent u in het bezit van een geldige museumkaart? Wilt u dat dan ook vermelden bij uw aanmelding en de kaart op 18 mei 2019 meenemen.