Evenementen en Stadsfeesten in de vorige eeuw

Deze presentatie is voor onbepaalde tijd uitgesteld als gevolg van de Corona crisis

Presentatie: Ton Hinten
Datum: donderdag 12 maart 2020
Tijd: 19.30 - 22.00 uur
Locatie: SCC De Poelewei, Mgr. De Vetstraat 2, Breda

Koning Willem I gaf in 1826 opdracht tot oprichting van de Koninklijke Militaire Academie. De locatie die hij voor ogen had, was het prachtige renaissance Kasteel van Breda. Na twee jaren verbouwen opende zijn zoon Prins Frederik op 24 november 1828 deze academie voor officiersopleidingen. Vanaf dat moment onderhoudt de stad een hechte band met de KMA en benadrukt dit, door met medewerking van de Bredase bevolking, na elke 25 jaar vanaf 1828 Academiefeesten te organiseren.

1928_feestgidsIn 1793 bezetten de Franse troepen de stad. Breda had toen een garnizoen van 8000 Fransen. Een deel van hen heeft toen grote vernielingen aangericht in o.m. de Grote Kerk. Met enkele onderbrekingen duurde deze bezetting tot 1813; toen werden zij uit Breda verdreven. Een eeuw nadien, dus in 1913, was dit voor Breda de aanleiding om de 'Onafhankelijkheidsfeesten' te vieren.

'Oud Breda'
Als garnizoensstad huisvestte Breda diverse militaire kapellen zoals het Muziekkorps der dd. Schutterij en de militaire kapel van het 6e regiment infanterie. Naast hun militaire verplichtingen waren deze beroepsmusici ook actief bij feestelijkheden in Breda zoals bij het bezoek van koningin Wilhelmina en prins Hendrik in 1905, maar ook bij het zomer-evenement 'Oud Breda' in 1910, de verjaardag van de koningin in 1927 en bij het eeuwfeest van de KMA in 1928. Ook was 'Het Zesde' actief bij het afscheid van burgemeester van Sonsbeeck in 1936 en tijdens het 40 jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina in 1938. Op Koninginnedag 1938 namen honderden Bredanaars deel aan het enige bloemencorso dat Breda heeft gekend.

Zomerfeesten
Vanaf eind jaren '20 werden in de muziekkiosk op de Grote Markt concerten gegeven door de muziekverenigingen/harmonieën De Unie, Aurora, St. Willebrordus, H.K.I. en Vondel. Maar.., feestvieren maakt dorstig. De Bredase horeca speelde daarop in met gerichte advertenties in kranten en feestgidsen. De Tweede Wereldoorlog gaf weinig reden tot feestvieren maar vanaf de jaren '50 genoot Breda van de zomerfeesten: Breda Oranjestad in 1952, Breda Nù in 1961, Bierfeesten 1961 - 1966, Nationale Taptoe Breda vanaf 1976 en (Oude Stijl) Jazzfestival vanaf 1971. De lezing wordt ondersteund met beeld en geluid.