De Catechisten van Breda

Presentatie: Ton Hinten
Datum: woensdag 22 februari 2017
Tijd: 19.30 - 22.00 uur
Locatie: Grand Café De Koffiemolen, Pels Rijckenpark 1, Breda

De industriële revolutie was in Engeland al volop aan de gang toen Nederland schoorvoetend volgde vanaf het begin van de 20e eeuw. Zwaar werk werd toen geleidelijk overgenomen door (stoom)-machines maar automatisering bestond nog niet. Voor het veelal ongeschoolde werk waren veel nieuwe arbeidskrachten nodig, waardoor ook het aantal vrouwelijke arbeiders toenam. Voor hen was nauwelijks opvang.

Vooral binnen de katholieke kerk bestond grote angst voor de morele gevaren van fabrieksarbeid door meisjes.markkade+tekst De Bredase priester Frans Frencken trok zich het lot van deze meisjes sterk aan en stelde alles in het werk om de sociale toestand voor fabrieksmeisjes te verbeteren. Hij wilde het Christelijk leven herstellen en wist de meisjes te bereiken door de oprichting van schaftlokalen in de directe omgeving van de Bredase industrie. Tijdens schafttijd werden daar met succes ontwikkelingslessen gegeven. Onder de fabrieksmeisjes vormde hij religieuze kerngroepen, waaruit in 1927 de Katholiek Jeugd Vereniging ontstond. Voor leiding en apostolaatswerk stichtte hij een jaar later de Vereniging van Catechisten. Catechisten trachten te leven in de geest van Maria. Ze gingen werken in fabrieken en kwamen zo in contact met de fabrieksmeisjes.

Bouvigne
De Pius X-stichting huurde in 1930 het kasteel Bouvigne voor een periode van 50 jaar. Het werd een studiehuis; daar startten de catechisten met het vormingswerk, de School voor Sociale Bedrijfsleiding, leidstercursussen voor de jeugdbeweging, moedermiddagen, dienstbode-opleiding en gezinshulp. Bovendien gingen catechisten wonen tussen mensen in achterstandswijken, deelden onopvallend het leven van de bewoners en waren steun en toeverlaat zonder zich op te dringen. Na de Tweede Wereldoorlog werden veel initiatieven van Frencken overgenomen en geïnstitutionaliseerd. Helaas heeft hij dat niet meer meegemaakt; Frencken overleed in 1946.

Den Olyton
In 1925 kregen de catechisten een eigen huis: de bankiersfamilie Laurijssen schonk het patriciërshuis 'Den Olyton', Boschstraat 35. Na de jaren '70 van de vorige eeuw hebben zich geen nieuwe catechisten meer aangesloten. In 1972 werd kasteel Bouvigne overgenomen door het Hoogheemraadschap. Een tiental catechisten geniet thans van een verzorgde oude dag in appartementencomplex Valkenhove aan de Kennedylaan.