Stadswandeling 'Historie van de Boschstraat'

o.l.v. de stadsgidsen: Willem Eeckelaar en Loek van Leeuwen
Datum: woensdag 28 augustus 2019
Tijd: 19.00 uur
Startpunt wandeling: Plein hoek Boschstraat - Nassaustraat, Breda

Het historisch centrum van Breda kent drie z.g. inlopers, of zo u wilt, drie uiteinden: de Ginnekenstraat, de Haagdijk en de Boschstraat. Van deze straten was de Boschstraat van oudsher van aanzienlijk belang. De naam ontleent de straat aan de richting waarnaar de straat loopt: Den Bosch; tot 1822 liep de weg Breda - Den Bosch niet via Tilburg maar via Dongen. Aan de straat vindt men diverse chique panden, oorspronkelijk gebouwd door en voor de gegoede burgerij en middenstand.

luxorEen van de mooiste panden is ongetwijfeld Boschstraat 35, De Olyton. De familie Laurijssen schonk dit pand in 1925 via het bisdom van Breda aan de Catechisten. Thans zijn de Catechisten verhuisd naar de Kennedylaan en heeft De Olyton een andere bestemming gekregen. Het eveneens fraaie pand Boschstraat 33 is van de Pius X-stichting. Hier is het bestuursapparaat van de Catechisten gevestigd.
Aan Boschstraat 28 en 30 was jarenlang het eerste hotel van Breda gevestigd: La Couronne, hoewel de Bredanaar het gewoon ‘De Kroon’ noemde. Het hotel beschikte over een eigen koetshuis aan de Pasbaan. Helaas is het hotel onder de slopershamer gevallen en werd het koetshuis omgebouwd tot ‘Het Hijgend Hert’. Het meest markante gebouw is het voormalige Gasthuis, later Oudemannenhuis, Cultureel Centrum de Beyerd, Museum of the Image (Moti) en thans Stedelijk Museum Breda.

Luxor Theater
De Boschstraat had veel poorten en steegjes, zoals de Duivelshoek, Passantensteeg (tussen de nrs. 168 – 170) en Bouwerijstraat, waar boerderijen en andere bedrijven waren gevestigd. Op nr. 57, hoek Duivelshoek staat een imposant patriciërshuis, ooit bewoond door de familie Smits-van den Mortel, thans Huize Lâle. Waar nu de J.F. Kennedylaan begint, bevond zich tot de jaren '70 een steeg genaamd Zwaanstraat. Aan de westkant stond brouwerij 'Den Boom'. De naam werd in 1628 gewijzigd in Bierbrouwerij De Drie Hoefijzers. Naast de ingang van de brouwerij op het adres Boschstraat 3 stond een prachtige villa, bewoond door architect Bilsen. Aan de oostkant was tot begin 20e eeuw Hotel de Zwaan gevestigd. Daarna werd hier in 1913 het Apollotheater geopend dat later werd omgebouwd tot Luxor bioscoop, 'n theater waaraan menig Bredanaar prettige herinneringen bewaart; zie nevenstaande advertentie uit 1964. Maar ook dit theater is gesloopt, evenals andere karakteristieke panden in de Boschstraat. Mede aan de hand van oude afbeeldingen die worden getoond, krijgen de deelnemers aan deze wandeling een goede indruk van de veranderingen die de Boschstraat heeft ondergaan. Veel is nog bewaard gebleven zodat de ‘grandeur’ van deze eertijds chique straat nog steeds zichtbaar is.