Algemene Ledenvergadering 2019

Datum: zaterdag 13 april 2019
Tijd: 10.00 - 11.30 uur
Locatie: Gemeenschapshuis De Koe,
Ambachtenlaan 1, Princenhage
Aansluitend de voordracht

Princenhage, van zelfstandige gemeente
tot Dorp in Breda

Presentatie: Frans Langen i.s.m. Kees van Oosterhout
Tijd: 11.30 - 12.30 uur

Princenhage was vroeger een ‘omhaagd’ jachtterrein (De Hage) van de hertog van Brabant. Dit gebied kwam later in handen van de Prins van Oranje, Heer van Breda, en werd daarom genoemd ‘De Hage van de Prins’ ofwel ‘Des Princen Hage’. Dat Princenhage in het verleden een zelfstandig dorp is geweest, is nog duidelijk te merken aan het centrum.

haagsemarktAan de oude dorpsstraten, zoals Haagweg en Dreef, en ook aan de Haagsemarkt vindt men nog steeds fraaie en grote panden met allure. In de Dreef is de Hervormde kerk uit 1819 beeldbepalend maar daarnaast vindt men in deze straat veel verschillende bouwstijlen van de laatste drie eeuwen. Aan de Haagweg vindt men kapitale villa’s die oorspronkelijk gebouwd zijn voor regenten van de stad Breda, hoge militairen en residenten uit Nederlands Indië. Grote delen van Princenhage werden op 1 januari 1942, dus tijdens de Tweede Wereldoorlog, door Breda geannexeerd. Princenhage is thans een wijk van Breda, maar met een geheel eigen karakter hetgeen zal blijken tijdens de voordracht.

Het verenigingsleven
Beide inleiders willen ‘Hun Dorp’ presenteren en toelichten vanuit hun eigen ervaring: “Aan de hand van een PowerPoint-presentatie met veel dia’s willen we Princenhage belichten. In het kort iets over het zelfstandige Princenhage en over de ontwikkeling van Princenhage binnen Breda. We zullen het verenigingsleven belichten en vertellen hoe het komt dat Princenhage een eigen plaats in de stad heeft gekregen en zich met trots Dorp in Breda noemt”, aldus Frans Langen die daar aan toevoegt dat naast het verenigingsleven ook feesten daarbij een belangrijke functie hebben.